פעולה זו תעתיק את התוכן מהשפה המקורית אל התרגום. מטרתה להתחיל עם התוכן המקורי, אבל להמשיך את התרגום בשפה זו. לחצן זה מופעל רק כשאין תוכן בתוך העורך.

    דילוג לתוכן